Index navigatie
Piano
Strijkinstrumenten
Geluidsbeheersing

Musici & Gehoor

Gehoor is een 'hot item', maar veel musici realiseren zich nog niet de risico's. Diverse onderzoeken wijzen op de hoge geluidsniveaus waar professinele musici en enthousiaste amateurs aan blootstaan.
Preventie is eigenlijk de enige weg, en daar ligt het grootste dilemma. Door genot en passie gedreven wordt het gevaar pas erkend als het al te laat is. Dan is er geen weg meer terug en vaak wil men dan nog geen matregelen nemen.

Geluidbeheersing voor musici houdt in - adviezen rondom:
- klank karakteristiek van instrumenten en hun mogelijke schadelijkheid
- gebruik & voor- en nadelen van verschillende vormen van gehoorbescherming
- akoestiek van de ruimte - plaats van het instrument - geluidabsorptie
- 'Zachter aan de Bron' - terugdringen geluidsbelasting, met sourdine
- 'Zachter aan de Bron' - met een Zachtere Piano
- fysieke en psychische stress factoren
- als musicus leren leven met gehoorproblemen

Een persoonlijk gesprek kan helpen openingen te vinden om goed te leren omgaan met gehoorproblemen en geluidsbelasting.
Kijk voor meer informatie en artikelen en ZEM gehoorbescherming op:
www.oorbewust.nl

Film Ongehoord HARD doorbreekt taboe gehoorschade musici.
Een earopener voor voor iedereen die muziek beoefent of van muziek houdt.

Ga naar: www.ongehoordhard.nl
- voor de gratis DVD van de film 'Ongehoord HARD'
- informatie over de film
- links geluid & gehoor

Ongehoordhard
Ongehoordhard